แพลนเน็ทกรีน เราทำงานเรื่องการซับเสียง / แก้เสียงสะท้อน (ลดเสียงก้อง) อย่างไร?

การซับเสียงหรือการแก้เสียงสะท้อน (ลดเสียงก้อง) ด้วยวัสดุซับเสียงหรือแผ่นซับเสียงในปริมาณ ตำแหน่ง และรูปแบบการจัดวางที่เหมาะสม คือสิ่งแรกทีห้องประชุม / ห้องที่เสียงก้องเสียงสะท้อนมากต้องทำ เพราะมีค่าการซับเสียงเมื่อรวมทุกองค์ประกอบแล้วไม่มากพอ สิ่งที่พบคือพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเสียงสะท้อนมาก ต้องตะโกนใส่กัน เหนื่อยทั้งผู้พูดและผู้ฟัง สื่อสารไม่เข้าใจ

ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งลำโพง เปลี่ยนเครื่องขยายเสียง เพื่อแก้เสียงสะท้อน(ลดเสียงก้อง) เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดเพราะไม่ใช่ต้นเหตุและไม่มีวันแก้ปัญหาได้ เพราะเสียงก้องเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากรูปทรงและขนาดของห้อง

การแก้เสียงสะท้อนภายใต้งบประมาณจำกัดคือสิ่งที่ แพลนเน็ทกรีน มีประสพการณ์ การลดเสียงสะท้อนโดยผู้ชำนาญเท่านั้นคือทางออก วัสดุซับเสียงที่ติดแบบเดาซุ่มไม่สามารถลดเสียงสะท้อนได้ เราเลือกวัสดุซับเสียง / แผ่นซับเสียง เพื่อลดเสียงก้องทั้งปริมาณและตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง เราแนะนำเครื่องเสียงที่เหมาะสม ทำงานสอดประสานเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ยินเสียงชัดเจน ไม่ก้องสะท้อน

แพลนเน็ทกรีนให้ความสำคัญที่สุดกับคุณภาพของแผ่นซับเสียง PGAP No.2025HD คือวัสดุซับเสียง Brand แรก / Brand เดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการทดสอบจาก RAL-Riverbank Acoustical Laboratories สถาบันทดสอบการสะท้อนเสียงวัสดุที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันจากประเทศสหรัฐอเมริกา

คำถามที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถามคือ วัสดุซับเสียงทีใช้ในชีวิตประจำวันของเราปลอดภัยแค่ไหน วัสดุซับเสียงบางชนิดที่มีส่วนประกอบหลักเป็นใยแก้ว ใยหิน ยิปซั่ม ที่สามารถเสื่อมสภาพและปล่อยละอองอนุภาค ใยแก้วใยหิน ได้ตลอดอายุการใช้งาน สีที่ฉูดฉาด รูปร่างหลากหลายของแผ่นซับเสียงทำให้ห้องประชุมดูสวยงาม แต่สำหรับแพลนเน็ทกรีน เรานำเสนอแผ่นซับเสียง และการแก้เสียงสะท้อนที่เรียบง่ายปลอดภัย