แก้เสียงก้อง หอประชุม ห้องประชุม
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ
กรุณาติดต่อ

บริษัท แพลนเน็ทกรีน จำกัด
338 อาคารรวิวาริน ถนนสิรินทร
บางพลัด กรุงเทพ 10700
0-2881-2244 / 062-602-9309 
Fax 0-2881-1338 

Planet Green Co.LTD
338 Rawi Warin Building,
Sirindhorn Road, Bangplat Bangkok, Thailand 10700
Tel +66 2 881 2244 Fax +66 2 881 1338
Cel +66-2-602-9309
Facebook : PlanetGreenAcoustic
Email : info@planetgreen.co.th
Line ID : PlanetGreenAcoustic

PGAP No.2025 HD
แผ่นซับเสียงชนิด Polyester 100% ปราศจากฝุ่นใยแก้ว ใยหินและ ฝุ่นโฟม สำหรับห้องประชุม ห้องอัดเสียง โฮมเธียเตอร์ เพื่อปรับสภาพอคูสติก

FREEFORM
PGAP FREEFORM แผ่นซับเสียงรูปทรงทันสม้ยสำหรับงานตกแต่งภายใน

PGAP  BLACK & WHITE
แผ่นซับเสียงสีดำสนิท เรียบด้าน สำหรับลดการสะท้อนแสงและแผ่นซับเสียงสีขาวสว่าง สำหรับตกแต่งภายในห้องสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงาม