FOR INTERIOR DESIGNERS & ARCHITECTS

by Planet Green | เราสร้างแบบจำลองการสะท้อนเสียงเหมือนห้องของคุณเพื่อแก้ปัญหาเสียงก้องอย่างเป็นระบบ ไม่ต้องคาดเดา

BEFORE ACOUSTIC TREATMENT

by Planet Green | Suan Dusit University Auditorium

การแก้เสียงสะท้อนลดเสียงก้อง

การลดเสียงสะท้อนด้วยวัสดุซับเสียงหรือแผ่นซับเสียงในปริมาณ ตำแหน่ง และรูปแบบการจัดวางที่เหมาะสม คือสิ่งแรกทีห้องเสียงก้องหรือมีเสียงสะท้อนมากต้องทำ เพราะห้องมีค่าการซับเสียงเมื่อรวมทุกองค์ประกอบแล้วไม่มากพอทำให้พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเสียงสะท้อนมาก ต้องตะโกนใส่กัน เหนื่อยทั้งผู้พูดและผู้ฟัง สื่อสารไม่เข้าใจ

ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งลำโพง เปลี่ยนเครื่องขยายเสียง เพื่อแก้เสียงสะท้อน(ลดเสียงก้อง) เป็นการแก้ปัญหาที่ผิด เพราะเครื่องเสียงไม่ใช่ต้นเหตุและไม่มีวันแก้ปัญหาได้ เสียงก้องเป็นคุณสมบัติของรูปทรงและขนาดของห้อง การแก้เสียงสะท้อนภายใต้งบประมาณจำกัดคือสิ่งที่เรามีประสพการณ์ การลดเสียงสะท้อนโดยผู้ชำนาญเท่านั้นคือทางออก วัสดุซับเสียงที่ติดแบบเดาซุ่มไม่สามารถลดเสียงสะท้อนได้ เราเลือกวัสดุซับเสียง / แผ่นซับเสียงเพื่อลดเสียงก้องทั้งปริมาณและตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง เราแนะนำเครื่องเสียงที่เหมาะสม ทำงานสอดประสานเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ยินเสียงชัดเจน ไม่ก้องสะท้อน

คำจำกัดความคำว่าคุณภาพ

คนส่วนใหญ่ไม่คิดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเมื่อต้องใช้เวลาอยู่ใกล้วัสดุซับเสียง บางชนิดมีส่วนประกอบหลักเป็นใยแก้ว ใยหิน ยิปซั่ม ที่เสื่อมสภาพและปล่อยละอองอนุภาค ใยแก้วใยหินตลอดอายุการใช้งาน สีที่ฉูดฉาด รูปร่างหลากหลายของแผ่นซับเสียงทำให้ห้องประชุมดูสวยงามสะดุดตา

สำหรับแพลนเน็ทกรีน เรานำเสนอแผ่นซับเสียงและการแก้เสียงสะท้อนที่เรียบง่ายและปลอดภัย เราให้ความสำคัญที่สุดกับคุณภาพของแผ่นซับเสียง PGAP No.2025HD คือวัสดุซับเสียง Brand แรก / Brand เดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดจาก  Alion – Riverbank Acoustical Laboratories (RAL) สถาบันทดสอบการสะท้อนเสียงวัสดุที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันจากประเทศสหรัฐอเมริกา เราเชื่อว่าสินค้าที่มีคุณภาพดีเกิดขึ้นจากการทดสอบที่เข้มงวด ที่ทำซ้ำได้และมีค่ามาตรฐานที่สามารถอ้างอิงได้เสมอ

PGAP No.2025 HD
แผ่นซับเสียงชนิด Polyester 100% ปราศจากฝุ่นใยแก้ว ใยหินและ ฝุ่นโฟม สำหรับห้องประชุม ห้องอัดเสียง โฮมเธียเตอร์ เพื่อปรับสภาพอคูสติก

PGAP-FreeForm
PGAP FREEFORM แผ่นซับเสียงรูปทรงทันสม้ยสำหรับงานตกแต่งภายใน ในราคาสบายๆ

PGAP  BLACK & WHITE
แผ่นซับเสียงสีดำสนิท เรียบด้าน สำหรับลดการสะท้อนแสงและแผ่นซับเสียงสีขาวสว่าง สำหรับตกแต่งภายในห้องสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงาม