การติดตั้งวัสดุซับเสียง

จินตนาการของคุณกับการสร้างสรรห้องที่มีสภาพอคูสติกที่ดี

PGAP No.2025 & LITE

การติดตั้งวัสดุซับเสียงเรียบกับพื้นผิว

วัดพื้นที่ผนังที่ต้องการ กำหนดพื้นที่ติดตั้งจริง

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งแผ่นซับเสียง ทิ้งให้แห้งสนิท

ยิงกาวสำหรับวัสดุซับเสียงที่ด้านหลังของแผ่นในอัตราส่วน 2.5 แผ่น / กาวหนึ่งหลอด วางแผ่นซับเสียงบนพื้นผิวที่ต้องการ

 กดแผ่นซับเสียงให้แนบสนิทกับพื้นผิว กดเพื่อค้ำยันแผ่นซับเสียงค้างไว้อย่างประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้กาวยึดติดกับพื้นผิว