การติดตั้งแผ่นซับเสียง

จินตนาการของคุณกับการสร้างสรรห้องที่มีสภาพอคูสติกที่ดี

PGAP No.2025

การติดตั้งวัสดุซับเสียงเรียบกับพื้นผิว

วัดพื้นที่ติดตั้งโดยคร่าวก่อน กำหนดพื้นที่ติดตั้งจริง

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งแผ่นซับเสียง ทิ้งให้แห้งสนิท

ยิงกาวสำหรับวัสดุซับเสียงที่ด้านหลังของแผ่นในอัตราส่วน 2.5 แผ่น / กาวหนึ่งหลอด วางแผ่นซับเสียงบนพื้นผิวที่ต้องการ 

กดแผ่นซับเสียงให้แนบสนิทกับพื้นผิว ค้ำยันแผ่นซับเสียงเอาไว้อย่างน้อยประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้กาวเซ็ทตัว

PGAP No.2025 HD
แผ่นซับเสียงชนิด Polyester 100% ปราศจากฝุ่นใยแก้ว ใยหินและ ฝุ่นโฟม สำหรับห้องประชุม ห้องอัดเสียง โฮมเธียเตอร์ เพื่อปรับสภาพอคูสติก

FREEFORM
PGAP FREEFORM แผ่นซับเสียงรูปทรงทันสม้ยสำหรับงานตกแต่งภายใน

PGAP  BLACK & WHITE
แผ่นซับเสียงสีดำสนิท เรียบด้าน สำหรับลดการสะท้อนแสงและแผ่นซับเสียงสีขาวสว่าง สำหรับตกแต่งภายในห้องสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงาม