Acoustic Design

ติดตั้งแผ่นซับเสียง PGAP No.2025HD และ PGAP Board ให้กลมกลืนไปกับ Style ห้องของคุณ

เกร็ดความรู้เรื่องเสียงสะท้อน

  • หอประชุมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเสียงก้องเสียงสะท้อนและติดตั้งวัสดุซับเสียงในตำแหน่งที่ถูกต้องทั้งผนังและฝ้าเพดานจะลดค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็นกับชุดเครื่องเสียงและปัญหาเสียงก้องอย่างเห็นผล
  • ห้องประชุมที่ใช้กระจกจำนวนมากต้องมีวัสดุซับเสียงลดการก้องเพราะเมื่อรวมทุกองค์ประกอบแล้วห้องซับเสียงได้ไม่ดีพอและไม่ตรงความถี่
  • สำหรับ Classroom การติดตั้งวัสดุซับเสียงแบบแขวนทำให้ห้องมีเสียงสะท้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
  • สนามกีฬาในร่ม มีเสียงสะท้อนลดลงมากเมื่อติดตั้งวัสดุซับเสียงแบบแขวน เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีกองเชียร์จำนวนมาก
  • วัสดุซับเสียงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งโถงกลางอาคารได้
  • วัสดุซับเสียงแบบ Mix & Match แบบ Cloud / Baffles ให้ความสวยงามภายในอาคารและลดเสียงก้องสะท้อนดีกว่าการติดตั้งมาตรฐาน
  • แผ่นซับเสียงที่ติดตั้งต่างรูปแบบกัน ไม่ว่าการแขวนหรือปิดเข้ากับผนัง ให้ค่าการซับเสียงไม่เท่ากัน
  • รูปแบบการติดตั้งแผ่นซับเสียงต้องผ่านการทดสอบและมีเอกสารยืนยันด้วย LAB Report เท่านั้น
  • ค่าการซับเสียงสำหรับวัสดุที่ออกแบบสำหรับติดผนัง ไม่สามารถใช้ได้เมื่อนำแผ่นซับเสียงไปแขวนหรือห้อยในรูปแบบอื่น

เราแก้ห้องเสียงก้องให้คุณ

ผลงานการแก้ไขเสียงสะท้อนกับหลากหลายรูปแบบการติดตั้งและดีไซน์