AUDIO/ VIDEOPHILE

แผ่นซับเสียงสำหรับผู้รักเสียงเพลงและชมภาพยนตร์โดยเฉพาะ

ควบคุมระดับเสียงสะท้อน

ห้องฟังเพลงคืออุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่และมักโดนมองข้าม ความผิดเพี้ยนของโทนเสียง อาการไร้มิติของเสียง ปัญหาส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากสภาพ Acoustic ของห้องฟังที่ไม่ได้รับการแก้เสียงสะท้อน การติดตั้งวัสดุซับเสียงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การปรับแต่งห้องให้เหมาะสมกับการฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์คือสิ่งที่ควรทำก่อน ไม่ว่านักฟังเพลงจะพยายาม Upgrade อุปกรณ์เครื่องเสียง สรรหา แอมป์ สายไฟ สายสัญญาณ ที่ราคาแพงขึ้นอย่างยากลำบอกเท่าไหร่ก็ตาม  ประโยชน์ที่ได้รับต่อเงินที่เสียไปไม่อาจเทียบกับการปรับปรุงคุณภาพ Acoustic ของห้องฟังด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันเลย ห้องฟังเสมือนเป็น “อุปกรณ์” ชิ้นสุดท้ายในชุดเครื่องเสียงก่อนที่เสียงจากแหล่งกำเนิดจะถึงหูของคุณ เปล่าประโยชน์ที่จะอัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ โดย “ไม่เพิ่มคุณภาพ” / หรือ เพิกเฉย อุปกรณ์ชิ้นสุดท้าย ในห้องของคุณ

มุมมองที่เกี่ยวกับการแก้ไขเสียงก้องสะท้อนในห้องฟังขนาดเล็ก มีหลากหลายทั้งจากทางนักเล่นเครื่องเสียง Audiophile และจากผลการทดลองทาง Psychoacoustics ของนักวิจัย ซึ่งในที่สุดแล้วผู้ใช้งานจริง ต้องเป็นคนพิจารณาเลือกการแนวทางปรับปรุงสภาพการสะท้อนในห้องตนเอง

First Reflection

เสียงที่ตกกระทบครั้งแรกคือเสียงที่มีพลังงานสูงที่สุด หากเราไม่ “ลดทอน” / “ตัดตอน”การสะท้อนของเสียงให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่ครั้งแรกของการกระทบ การแก้ไขหรือปรับสภาพความสมดุลย์ของเสียงในห้องฟังเพลง จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก จะซื้อเครื่องเสียงใหม่จะโมสาย โมแอมป์หรือไมอะไรเพิ่มเติม ไม่มีประโยชน์เพราะชุดเครื่องเสียงมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

  • เสียงลำโพงส่วนที่ไม่ได้พุ่งเข้าหาผู้ฟังแต่ออกข้าง (off-axis ) แล้ววิ่งเข้าหากำแพงจะไม่ Flat เหมือนเสียงตรงลำโพง (on-axis)
  • เสียงที่ไม่ Flat วิ่งเข้าหากำแพงที่ซับเสียงได้ไม่สม่ำเสมอทุกความถี่ คือบางช่วงก็ดูดบางช่วงก็ไม่ดูด
  • ผนังก็ปรับแต่งเสียงจากคุณลักษณะการซับเสียงของผนังเอง จากนั้นวิ่งกลับเข้ารวมกับเสียงหลักจากลำโพง
  • เสียงหลักจากลำโพง (ที่วิ่งตรงเข้าหาเรา) ผสมเข้ากับเสียงจากผนังที่มาช้าก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่เรียกว่า Comb Filtering คือความถี่ของเสียงไม่ตรงกับต้นฉบับ บางช่วงความถี่สูง บางช่วงความถี่ก็ต่ำ

แก้เสียงสะท้อนอย่างไร

สาเหตุหนึ่งของปัญหาโทนเสียงที่ผิดเพี้ยนไร้มิติ เกิดจากสภาพอะคูสติก ของห้องที่ไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม เสียงที่ผู้ฟังได้ยินภายในห้อง นอกเหนือไปจากเสียงที่มาจากต้นกำเนิด เช่น ลำโพง โดยตรงแล้ว ยังเกิดจากการรวมกันกับเสียงสะท้อนภายในห้อง ซึ่งก่อให้เกิดเสียงเพี้ยน เสียงก้อง และรบกวนการฟังอีกด้วย จากรูป Direct Sound คือ เสียงตรงจากต้นกำเนิดเสียง เช่น ลำโพง เป็นต้น ที่เดินทางผ่านอากาศมาเข้าสู่หูของผู้ฟัง ซึ่งเป็นเสียงที่ผู้ฟังต้องการได้ยิน โดยปราศจากการรบกวน

Reflection Sound คือ เสียงที่วิ่งไปชนผนัง พื้น เพดาน หรือวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในห้อง ก่อนจะเดินทางมาถึงหูของผู้ฟัง ซึ่ง Reflection Sound แบ่งออกเป็น Early Reflection และ Reverberation โดยแบ่งตาม ระยะเวลาที่เสียงเดินทางมาถึงหูของผู้ฟังหลังเสียงตรง (Direct Sound) เมื่อเสียงตรงที่มาถึงหูของผู้ฟังก่อน รวมกับเสียงสะท้อนที่เดินทางมาถึงช้ากว่า คลื่นเสียงจะเกิดการหักล้างกันทางเฟส เกิดการตอบสนองความถี่ที่ไม่ราบเรียบเป็นช่วง ทำให้เสียงที่ผู้ฟังได้รับมีการผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ลักษณะเฉพาะตัวของเสียงดนตรีและสมดุลเสียงเปลี่ยนไป ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้สามารถใช้แผ่นซับเสียง PGAP No.2025 HD ที่มีคุณสมบัติในการซับเสียงสะท้อน / ลดเสียงก้องทำให้เสียงที่ได้รับฟังมีมิติและสมดุลเสียงที่ดีขึ้น การรบกวนของเสียงสะท้อนลดลง

เกร็ดความรู้

เสียงสะท้อนจากฝ้าเพดานสามารถลดทอนได้ด้วยการติดตั้งวัสดุซับเสียงจำนวนไม่มาก ห้องฟังเพลงในอุดมคติไม่ได้มีทุกบ้าน เราสามารถปรับห้องทำงาน ห้องนั่งเล่นของเราให้มีการสะท้อนของเสียงที่พอเหมาะ ด้วยการใส่วัสดุซับเสียงจำนวนไม่มากที่ผนังห้องด้านหน้าและหลังห้องเพื่อปลดปล่อยคุณภาพเครื่องเสียงชุดเดิมของคุณ 

ผ้าม่านไม่สามารถซับเสียงได้ตลอดความถี่ที่หูมนุษย์ไวต่อการได้ยิน วัสดุซับเสียงสามารถเป็นของตกแต่งในห้องได้ นอกจากดีไซน์และสีที่สวยงาม ยังแก้สภาพอคูสติกห้องได้ดี หากผนังห้องของคุณเป็นแนวปูนเปือยขัดมัน การซับเสียงจะแย่มาก วัสดุซับเสียงมีความจำเป็นอย่างสูงสุดหากต้องการให้เครื่องเสียงที่มีทำงานได้เต็มประสิทธภาพ หรือพูดคุยกันได้สบาย ห้องแนวโมเดิร์นปูนฉาบเต็มทั้งผนังและกำแพงต้องมีการใส่วัสดุซับเสียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำวัสดุซับเสียงเข้ามุมห้องจะทำให้การซับเสียงทุ้มเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะเสียงทุ้มที่เดินทางทะลุแผ่นซับเสียงไปในครั้งแรกเมื่อกระทบกับผนังแล้วเดินทางออก จะถูกวัสดุซับเสียงลดพลังงานช่วงเสียงขาออกลงอีก ผู้ฟังไม่จำเป็นต้องอ้างอิงนักฟังชั้นเลิศที่ไหนแต่อย่างไร เพราะแผ่น PGAP No.2025HD ผ่านการทดสอบการลดเสียงทุ้มแบบเข้ามุมจาก RAL เรียบร้อยแล้ว

แนวทางการปรับปรุงห้องโฮมเธียร์เตอร์

  • ควรติดตั้งแผ่นซับเสียงรุ่น PGAP NO.2025HD อย่างน้อย 2 ตารางเมตรที่บริเวณ ผนังด้านข้างทั้งสองด้าน และบริเวณผนังด้านหลังลำโพง ในตำแหน่งที่เสียงของลำโพงตกกระทบกับผนังครั้งแรก (Early Reflection) ก่อนเข้าหาตำแหน่งของผู้ฟัง
  • กรณีที่นั่งห่างจากผนังหลังห้องไม่เกิน 6 ฟุต ควรติดตั้งแผ่นซับเสียงรุ่น PGAP No.2025HD อย่างน้อย 2 ตารางเมตรที่บริเวณผนังหลังห้องเช่นกัน
  • เมื่อจัดวางลำโพงในตำแหน่งเหมาะสมที่สุดในห้องแล้ว ให้ทำการ หาตำแหน่งจุดตกกระทบต่างๆ โดยอาศัยผู้ช่วย 1 คน เป็นผู้ถือ กระจกเงาแนบไปกับผนังด้านที่ต้องการหา Early Reflection ในขณะที่ผู้ฟังนั่งอยู่ตำแหน่งดูหนังฟังเพลงตามปกติและ ส่องไฟฉายที่ระดับหูผู้ฟังไปยังกระจกเงาที่ผู้ช่วยจับแนบผนังอยู่ จากนั้นให้ผู้ช่วยเลื่อนกระจกเงาไปมาจนกว่าแสงไฟฉายที่สะท้อน ออกจากกระจกเงาโดนกึ่งกลางไดร์เวอร์ของลำโพงพอดี
  • จุดที่กระจกวางอยู่นั้นจะเป็นจุดกึ่งกลางที่มีการสะท้อนเข้าหูผู้ฟัง รุนแรงที่สุด และเป็นจุดกึ่งกลางของบริเวณที่ต้องทำการติดตั้ง แผ่นซับเสียงต่อไป (กรณีหาตำแหน่ง Early Reflection บริเวณผนังด้านหลังลำโพง ให้ปฏิบัติตามวิธีข้างต้นเช่นกัน แต่ให้ผู้ช่วยเลื่อนกระจกเงาไปมาจนกว่าแสงไฟฉายสะท้อน ออกจากกระจกเงาโดนด้านข้างตู้ลำโพง)

BEFORE ACOUSTIC TREATMENT

by Planet Green | 3m x5m EMPTY ROOM

AFTER ACOUSTIC TREATMENT

by Planet Green | 3m x5m with PGAP No.2025

BEFORE ACOUSTIC TREATMENT

by Planet Green | 4m x6m EMPTY ROOM

AFTER ACOUSTIC TREATMENT

by Planet Green | 4m x6m with PGAP No.2025

PGAP No.2025 HD
แผ่นซับเสียงชนิด Polyester 100% ปราศจากฝุ่นใยแก้ว ใยหินและ ฝุ่นโฟม สำหรับห้องประชุม ห้องอัดเสียง โฮมเธียเตอร์ เพื่อปรับสภาพอคูสติก

FREEFORM
PGAP FREEFORM แผ่นซับเสียงรูปทรงทันสม้ยสำหรับงานตกแต่งภายใน

PGAP  BLACK & WHITE
แผ่นซับเสียงสีดำสนิท เรียบด้าน สำหรับลดการสะท้อนแสงและแผ่นซับเสียงสีขาวสว่าง สำหรับตกแต่งภายในห้องสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงาม