แก้เสียงสะท้อนห้องประชุมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขอขอบคุณ สวทช ที่เชื่อมั่นบริษัทในการแก้ปัญหาเสียงสะท้อนสำหรับห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร วัสดุตกแต่งเดิมประกอบด้วย พรมชนิดหนา ผนังกรุไม้โฟเมก้าชนิดเงา และโครงสร้างฝ้าเพดานที่ประกอบด้วยไม้เป็นหลัก การปรับเปลี่ยนวัสดุซับเสียงแทนที่ฝ้าเพดานเดิมบางส่วนสามารถลดเสียงสะท้อนทำให้ห้องประชุมสัมมนาสามารถใช้งานได้ดีขึ้น