แก้เสียงสะท้อนห้องประชุมสํานักงานการประถมศึกษา นครราชสีมา

สํานักงานการประถมศึกษา นครราชสีมา

แต่เดิมห้องประชุมของสำนักงานการประถมศึกษาใช้วัสดุก่อสร้างหลักที่มีค่าการซับเสียงค่อนข้างต่ำ พื้นกระเบื้อง ยิปซั่มและไม้มีค่าความสามารถในการซับเสียงน้อย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มากเต็มความจุ และสัดส่วนของห้องความสูงเมื่อเทียบกับความกว้างและความยาวที่ค่อนข้างมาก ก่อนการแก้ไขห้องมีการก้องสะท้อนเสียงสูงมาก ไม่สามารถใช้ประชุมได้แต่อย่างไร การแก้ไขระบบเครื่องเสียงไม่ได้ช่วยให้คุณภาพในการได้ยินดีขึ้น ภายหลังติดตั้ง โดยใช้วัสดุซับเสียงเรียงจากด้านหน้าห้องไปถึงหลังห้องเป็นแนวยาว เสียงลำโพงเดิมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การประชุมดีขึ้นมาก ความชัดเจนของการได้ยินสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดแต่อย่างไร