แก้เสียงสะท้อนห้องประชุมโรงพยาบาลตำรวจ

ห้องประชุมโรงพยาบาลตำรวจ ก่อนการปรับปรุงสภาพเสียงสะท้อนห้องประชุมชินวัตร อาคารปฏิบัติการโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากห้องประชุมมีขนาดใหญ่และความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานค่อนข้างต่ำ เสียงสะท้อนภายในห้องค่อนข้างมาก ส่วนครึ่งหน้าและครึ่งหลังของห้องประชุมไม่ได้ยินเสียงในระดับที่เหมาะสม ครึ่งหลังของห้องประชุมได้ยินแต่เสียงสะท้อนมากกว่า เสียงหลักจากลำโพง Planet Green ปรับแต่งระบบเสียงและแก้ไขสภาพการสะท้อนของเสียงภายในห้อง ปัจจุบันการก้องสะท้อนของห้องอยู่ในระดับมาตรฐานที่ใช้ประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่รู้สึกถึงเสียงสะท้อนอย่างมากอีกต่อไป การแก้เสียงสะท้อน ลดเสียงก้อง ช่วยให้การประชุมเป็นไปได้ดีขึ้น