แก้เสียงสะท้อนห้องอเนกประสงค์โรงเรียนสารวิทยา

ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนสารวิทยา
เนื่องจากห้องอเนกประสงค์อยู่ใต้อาคารเรียน ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการตบแต่งและวัสดุก่อสร้างเมื่อรวมทั้งหมดแล้วมีความสามารถในการซับเสียงต่ำ อีกทั้งมีกระจกโดยรอบ ห้องก้องสะท้อนเห็นได้ชัด ห้องนี้ในสภาวะปกติเพียงแค่พูดคุยก็เห็นถึงการสะท้อนอย่างชัดเจน การประชุมแบบใช้เครื่องขยายเสียงไม่สามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่อง การแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อน เราเพิ่มวัสดุซับเสียงเข้าไปในห้องในจำนวนที่เหมาะสม นักเรียนและอาจารย์ที่ต้องใช้ห้องในการทำกิจกรรมไม่พบปัญหาการก้องสะท้อนของเสียงแต่อย่างไร