แก้เสียงสะท้อน-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึก สธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึก สธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
มีการปรับปรุงห้องเพื่อใช้สำหรับ Fuction การประชุม โดยสภาพห้องก่อนการแก้ไขเสียงสะท้อนมีค่าการสะท้อน RT60(T30, 1Khz) มากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด (สำหรับใช้ในการประชุม / Speech Studio) ก่อนการใส่วัสดุซับเสียงผนังเป็นปูน ฝ้าเพดานยิปซั่มมาตรฐาน ภายหลังการติดตั้งวัสดุซับเสียง ห้องมีค่าการสะท้อนของเสียงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาเรื่องเสียงก้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ