BKKCityCity Art Gallery

Bangkok City City Galleryขอขอบคุณ Bangkok City City Gallery ที่เชื่อมั่นในวัสดุซับเสียง PGAP White แผ่นซับเสียงสีขาวพิเศษเต็มแผ่น เนื่องจาก Gallery มีลักษณะโปร่งโล่งและสูงกว่าห้องปกติ พื้นห้อง ฝ้าเพดาน และผนังทั้งหมด มีลักษณะเรียบ วัสดุมีการซับเสียงได้น้อย ทำให้ภาพรวมเสียงสะท้อนค่อนข้างสูง และข้อจำกัดของห้องที่เป็นสีขาว เมื่อใส่วัสดุซับเสียง ทำให้ห้องมีเสียงสะท้อนลดลง