แก้เสียงสะท้อนห้องอาหาร Chantara Resort

Chantara Resort
เนื่องจากวัสดุซับเสียงในห้องไม่เพียงพอ การลดเสียงก้อง แก้เสียงสะท้อนในห้องจัดเลี้ยง กระทำโดยการเพิ่มความสามารถในการซับเสียงของห้องให้เพิ่มมากขึ้น เราติดตั้งวัสดุซับเสียงแบบ sound Baffles ซึ่งนอกจากจะทำให้วัสดุซับเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการตบแต่งห้องแล้วยังแก้เสียงสะท้อน ลดเสียงก้อง ทำให้การเล่นดนตรีราบรื่นขึ้น