แก้เสียงสะท้อนห้องประชุม Christiani & Nielsen PCL Ltd.

Christiani & Nielsen PCL Ltd.

บริษัทแพลนเน็ทกรีนได้รับเลือกแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนห้องประชุมย่อยทั้ง 7 ห้องของบริษัทคริสเตียนี่และนีลเส็น(ไทย) จำกัด มหาชน ห้องประชุมย่อยมีค่าการสะท้อนของเสียงมากเกินปกติทำให้การประชุมไม่สบาย ห้องประชุมย่อยมีค่าการซับเสียงรวมทุกองค์ประกอบน้อย วีว่าบอร์ด กระจกและพื้นหล่อสำเร็จ เราเพิ่มวัสดุซับเสียงบริเวณผนังและหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ฝ้าเพดานเพื่อรักษางานตบแต่งแต่เดิมให้มากที่สุด ภ่ายหลังการแก้ไข ค่าการก้องสะท้อนของเสียงลดลงจนอยู่ในระดับน่าพอใจ