Hi-Style Hifi Demo rooms

Hi-Style Hifi Demo room

แผ่น PGAP.2025HD สำหรับห้องทดสอบเครื่องเสียงคุณภาพสูง เพื่อการรับฟังที่มีความชัดเจน แก้เสียงสะท้อน ลดเสียงก้อง ที่บิดเบือนคุณภาพของเครื่องเสียง การใช้แผ่นดูดซับเสียง / วัสดุซับเสียงในจำนวนที่พอเหมาะ จัดวางในจุดสะท้อนเสียงหลักทำให้ระบบเสียงที่มีอยู่แสดงศักยภาพออกมาอย่างแท้จริง