แก้เสียงสะท้อนห้องประชุม Huthamaki (Thailand)

Huthamaki (Thailand)

ขอขอบคุณบริษัท Huthamaki Thailand ที่เชื่อมั่นในวัสดุซับเสียง PGAP2025 ในการลดเสียงก้องห้องประชุมใหญ่ แต่เดิมห้องใช้วัสดุมาตรฐาน พื้นไม้ ฝ้าเพดานฉาบเรียบ กระจก ก่อนการแก้ไขห้องมีเสียงสะท้อนทำให้การได้ยินไม่ดีเท่าที่ควร ตำแหน่งติดตั้งวัสดุซับเสียงจึงมีความสำคัญสูงสุด ภายหลังปรับแก้ห้องด้วยการเพิ่มวัสดุซับเสียง ห้องประชุมมีค่าการสะท้อนของเสียงที่ลดลงอย่างเห็นได้