แก้เสียงสะท้อนห้องประชุม Orion Health (Thailand)

Orion Health (Thailand)

ห้องประชุม VDO conference แต่เดิมมีผนังกระจกและยิปซั่มมาตรฐานเป็นส่วนประกอบ โต๊ะประชุมกลางห้องขนาดยาวและฝ้าเพดานแบบไม้แผ่นวางเรียงเพื่อความสวยงาม ทั้งหมดมีค่าการซับเสียงไม่เพียงพอสำหรับการประชุมทางไกล การพูดคุยพบว่ามีเสียงก้องสะท้อนค่อนข้างมาก ภายหลังการติดตั้งแผ่นซับเสียง ห้องมีค่าการสะท้อนของเสียงลดลงอย่างเห็นได้ชัด