แก้เสียงสะท้อน - Smash Gym Thailand

Smash Gym Thailand
เพราะข้อจำกัดในการออกแบบ Gym ที่ต้องมีพื้นที่โล่งขนาดใหญ่และมีส่วนประกอบเป็นกระจกเพื่อความรู้สึกปลอดโปร่ง ทำให้ห้องโดยรวมมีเสียงก้องสะท้อนมากเกินพอดี การติดตั้งวัสดุซับเสียงแบบปกติไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนื่องจากข้อจำกัดข้างต้น วัสดุซับเสียงต้องติดตั้งทั่วแผ่นฝ้าเพดาน แทนที่ฝ้าเพดานเดิม ภายหลังการติดตั้งเสียงสะท้อนลดลงจนสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม