แก้เสียงสะท้อน The Jackin' Studio

The Jackin’ Studio
แต่เดิมห้องซ้อมดนตรี The Jackin ใชแผ่นซับเสียงแบบรังไข่และแบบเจาะรูที่ทำจาก Gypsum หลังจากเปลี่ยนมาใช้แผ่นซับเสียง PGAP no.2025HD ที่เป็น 100% Polyester ห้องซ้อมไม่มีฝุ่นผง ให้ระคายเคืองระบบหายใจอีกต่อไป แก้เสียงสะท้อน ลดเสียงก้องด้วยวัสดุซับเสียงช่วยให้การซ้อมดนตรีเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น